Top offers ×

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není ze zákona ani smluvně povinné a není ani nutné k uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytnout své údaje. Neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze tehdy, pokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak.
„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete používat bez zadávání osobních údajů.
Při každém přístupu na naše webové stránky jsou uživatelská data přenesena k nám nebo našim webovým hostitelům/poskytovatelům IT služeb prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uložena v souborech protokolu serveru. Tato uložená data zahrnují například název vyvolané stránky, datum a čas požadavku, IP adresu, množství přenesených dat a poskytovatele, který požadavek podává. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našich oprávněných zájmů na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a také na zlepšování našich služeb.

Kontakt

Odpovědná osoba
Kontaktujte nás kdykoli. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem právním upozornění.

Proaktivní kontakt zákazníka e-mailem
Pokud nás proaktivně kontaktujete prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování údajů je vyřídit vaši žádost o kontakt a odpovědět na ni.
Pokud prvotní kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o nákup, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi , toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely naší přednosti, oprávněný zájem vyřídit a odpovědět na váš požadavek. V tomto případě z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a používáním.
WhatsApp Business
Pokud s námi komunikujete přes WhatsApp, používáme k tomu WhatsApp Business verzi WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ; "WhatsApp"). Pokud máte bydliště mimo Evropský hospodářský prostor, tuto službu poskytuje WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Účelem zpracování údajů je vyřídit a reagovat na vaši žádost o kontakt. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše číslo mobilního telefonu registrované u WhatsApp, a pokud je poskytnuto, vaše jméno a další údaje v rozsahu, který nám poskytnete. Ke službě využíváme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uložena výhradně data uživatelů, kteří nás kontaktovali přes WhatsApp. Zveřejnění osobních údajů WhatsApp se neuskuteční, pokud jste s tím již nedali souhlas s ohledem na WhatsApp.
Vaše data přenáší WhatsApp na servery Meta Platforms Inc. v USA.
Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Pokud prvotní kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. konzultace v případě zájmu o nákup, vytvoření objednávky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi , toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Pokud k prvnímu kontaktu dojde z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely naší přednosti, oprávněný zájem na poskytování rychlé a snadné komunikace a také na reakci na váš požadavek. V tomto případě máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.
Vaše osobní údaje použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou následně vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a používáním.
Další informace o podmínkách služby a ochraně osobních údajů při používání WhatsApp naleznete na https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.


Zákaznický účet      Objednávky      

Zákaznický účet
Když si otevřete zákaznický účet, budeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Zpracování údajů je za účelem zlepšení vašeho nákupního zážitku a zjednodušení vyřizování objednávek. Zpracování bude provedeno na základě čl. 6 (1) písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.
Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů v objednávkách
Když odešlete objednávku, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jeho neposkytnutí zabrání uzavření jakékoli smlouvy. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje jsou zde přenášeny například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro vyřízení objednávky a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. V každém případě budeme přísně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.


Hodnocení       Reklama      

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu mimo smluvní zpracování používáme výhradně k zasílání newsletteru pro naše vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude provedeno na základě čl. 6 (1) písm. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás kontaktovat. Vaše e-mailová adresa bude poté odebrána distributorovi.

Vaše údaje budou v průběhu zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. Nebude předáno dalším třetím stranám.


Správa zboží      

Použití externího systému správy zboží
Při zpracování objednávky pro účely smluvního zpracování používáme systém správy zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v průběhu objednávky zaslány na adresu

JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven, Německo 


Poskytovatelé platebních služeb       Kontrola kreditu      

Použití PayPal< /strong>
Na všechny transakce PayPal se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal. Najdete to na https://www. paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=cs


Používání plateb Amazon
Na našem webu používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Zpracování údajů vám umožňuje platit pomocí platební služby Amazon Payments.
Pro integraci této platební služby je nezbytné že Amazon Payments shromažďuje, ukládá a analyzuje data při přístupu na web (např. IP adresa, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění zařízení). K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií je založeno na § 15 odst. 3 str. 1 TMG. Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu o zákaznicky orientovanou nabídku různých platebních metod. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Výběrem a používáním „Amazon Platby“, údaje potřebné pro zpracování platby budou odeslány společnosti Amazon Payments, aby s vámi uzavřela smlouvu pomocí vybrané platební metody. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

< br /> Možnosti platby od společnosti Klarna
Abychom vám mohli poskytnout platební možnosti společnosti Klarna, poskytneme společnosti Klarna osobní údaje, např. jako kontaktní údaje a informace o objednávce. To umožní společnosti Klarna posoudit, zda můžete využít platební možnosti nabízené společností Klarna, a přizpůsobit možnosti platby vašim potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete zde. Klarna bude s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna.Soubory cookie 
< br /> Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasně identifikovat prohlížeč při opětovném vyvolání webové stránky.


Soubory cookie budou být uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem odpovídajícího technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením souborů cookie upozorněni a můžete se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete, a také zabráníte ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. Rádi bychom však upozornili, že vám to může bránit v plném využívání všech funkcí tohoto webu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookie (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:
Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

< br /> technicky nezbytné soubory cookie
Pokud v níže uvedeném prohlášení o ochraně údajů nejsou uvedeny žádné jiné informace, používáme pouze tyto technicky nezbytné soubory cookie cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Používání cookies nebo srovnatelných technologií se provádí na základě čl. 25 odst. 1 písm. 2 TTDSG. Zpracování se provádí na základě umění. 6 (1) písm. f GDPR z důvodu našeho z velké části oprávněného zájmu o zajištění optimální funkčnosti webu a také uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky služeb.

Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 (1) písm. f GDPR, z důvodů týkajících se vaší osobní situace.

Použití Zásuvný modul EU Cookie Law
Na našich webových stránkách používáme open source software EU Cookie Law Plug-in.
Zásuvný modul vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webové stránky , zejména k nastavení cookies, jakož i k využití vašeho práva na odvolání již poskytnutých souhlasů. Zpracování údajů slouží k získání a doložení potřebných souhlasů se zpracováním údajů a tím k plnění zákonných povinností. Za tímto účelem mohou být nasazeny soubory cookie. To může mimo jiné zpracovávat informace o stavu vašeho souhlasu.
Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR, abyste splnili zákonnou povinnost.
Více informací najdete na: https://de.wordpress.org/plugins/eu-cookie-law/Analýza      

Používání služby Google Analytics
Naše webové stránky využívají službu analýzy webu Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků ak marketingovým a reklamním účelům.
Google použije tyto informace jménem provozovatele tento web za účelem vyhodnocení vašeho používání webu, sestavování zpráv o aktivitě webu a poskytování dalších služeb provozovateli webu souvisejících s používáním webu a internetu. V tomto procesu mohou být mimo jiné shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na web, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není spojena s žádnými dalšími údaji, které má Google.
Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašich používání webu. Informace generované těmito informacemi o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
Google spoléhá na standardní smluvní doložky jako na vhodné záruky ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks< span style="font-size: 14px;"> a https ://business.safety.google/adsprocessorterms/.K vašim údajům má přístup společnost Google i orgány státní správy USA. Google může kombinovat vaše data s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, osobní účty, údaje o používání z jiných zařízení a jakékoli další informace, které o vás Google má.
Na tomto webu je aktivována anonymizace IP adres. Google to používá k tomu, aby předem zkrátil vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
Použití souborů cookie nebo srovnatelných technologií se provádí s vaším souhlasem na základě čl. 25 odst. 1 str. 1 TTDSG ve spojení s Čl. 6 odst. 1 lit. GDPR. Zpracování vašich osobních údajů se provádí s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 lit. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného s vaším souhlasem až do odvolání.
Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a/nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de .


Pluginy

Použití Správce značek Google
Naše webové stránky používají Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Irsko; "Google"). Tato aplikace spravuje JavaScript tagy a HTML tagy, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k usnadnění návrhu a optimalizace našich webových stránek podle potřeb. Samotný Správce značek Google neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Použití reCAPTCHA Google 
Naše webové stránky využívají službu reCAPTCHA od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google").
Požadavek slouží k rozlišení, zda vstup provedl člověk nebo automatické strojové zpracování. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a budou jimi dále používány. Kromě toho bude IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA přeneseny do společnosti Google. Tyto údaje bude Google zpracovávat v rámci EU a potenciálně také v USA.

Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos údajů bude mimo jiné založen na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https:// policy.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. >
Podrobnější informace o Google reCAPTCHA a související prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.


Používání GoogleMaps
Naše webové stránky používají funkci pro vkládání Map Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Tato funkce vizuálně představuje zeměpisné informace a interaktivní mapy. Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o návštěvnících webových stránek, když vyvolávají stránky s vloženými mapami Google.
Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA. Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA. Pro USA není k dispozici žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování údajů, zejména umístění souborů cookie, se provádí na základě článku 6(1)(f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. >
Další informace o údajích shromažďovaných a používaných společností Google, vašich právech a ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/privacypolicy.html. Máte také možnost změnit svá nastavení v centru ochrany dat, což vám umožní spravovat a chránit data zpracovávaná společností Google.< span style="font-size: 20px;">Práva dotčených osob a doba uložení

Délka úložiště 
Po ukončení smluvního zpracování jsou údaje nejprve uchovávány po dobu záruční doby, poté v souladu se zákonem stanovenými lhůtami uchování, zejména daňovými a obchodního práva a poté smazány po uplynutí této doby, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a používáním.
Práva dotčené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 (1) GDPR a na zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 (1) GDPR.
Právo podat stížnost regulačnímu úřadu
Máte právo podat stížnost regulačnímu úřadu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.
Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo na důvody vyplývající z vašeho konkrétního situace vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich údajů s budoucí platností.
Pokud bude námitka úspěšná, nebudeme již osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo je zpracování určeno pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

poslední aktualizace: 10.01.2022

Bezpieczne płatności - ochrona danych
Bezpieczne płatności - ochrona danych
Bezpłatny odbiór z magazynu Ludwigsfelde
Bezpłatny odbiór z magazynu Ludwigsfelde
Top offers
Top offers
Okres karencji wynosi 30 dni
Okres karencji wynosi 30 dni
Zamówienia i porady dla klientów Telefon: +4933785238585
Zamówienia i porady dla klientów Telefon: +4933785238585
Loading ...

Welcome to the VomKeg online shop

We are committed to responsible consumption of alcohol. As you will receive information about alcoholic beverages in our web shop, we first ask you to confirm that you are already 18 years old.

We appreciate your interest. However, you must be at least 18 years old to visit our web shop.